01. Làm sao thay đổi danh mục sản phẩm trên trang chủ?

Đa số các themes mua tại Fuzzy Mark đều có phần hiển thị danh mục sản phẩm.

Để thay đổi phần danh mục này cho tương ứng với sản phẩm các bạn đang kinh doanh, hãy làm như sau.

Bước 1: Đăng nhập vào phần quản trị của website.

Chọn mục Sản phẩm -> Danh mục

Tại đây sẽ hiển thị ra danh sách các danh mục hiện có . Bạn có thể tùy chỉnh thêm, xóa , sửa các danh mục cho phù hợp với mặt hàng kinh doanh.

Sau khi đã có danh mục vừa ý, các bạn làm bước 2.

Bước 2: Chọn danh mục sẽ hiển thị ở trang chủ

Các bạn vào phần Giao diện -> Menu.

Tại đây, chọn menu danh mục -> sau đó bấm chọn để tiến hành chỉnh sửa menu này. Đây chính là nội dung sẽ hiển thị ở trang chủ.

Ở phần này, chọn mục danh mục sản phẩm -> Xem tất cả . Sẽ hiển thị những danh mục mà các bạn đã làm ở bước 1. Tick chọn vào danh mục nào muốn hiển thị và bấm vào nút Thêm vào menu. Lúc này nhưng danh mục sẽ chuyển qua khung bên phải. Bạn có thể dễ dàng kéo thả tùy chỉnh vị trí theo ý thích.

Cuối cùng, bấm vào Lưu vào trình đơn để lưu lại quá trình chỉnh sửa. Quay lại trang chủ để tận hưởng thành quả.