chạy quảng cáo google ads

 1. Tạo tài khoản Google đơn giản

 2. Thêm phương thức thanh toán vào tài khoản đúng cách

 3. Tối ưu vị trí quảng cáo Adrank

 4. Tăng điểm chất lượng quảng cáo Google

 5. Lịch sử của tài khoản quảng cáo google

 6. Tìm hiểu về đối sánh từ khóa cơ bản

 7. Tiếp thị lại Remarketing trên Google

 1. Lên kế hoạch

 2. Chuẩn bị công cụ

 3. Nghiên cứu khách hàng

 4. Nghiên cứu đối thủ

 5. Test quảng cáo

 6. Tiếp thị lại

facebook ads

google display network

 1. Tạo mới một chiến dịch GPN

 2. Định dạng Ads

 3. Thêm thông điệp

 4. Landing Page

 5. Targeting

 6. Chạy chiến dịch

 7. Điều chỉnh targeting

 8. Kiểm tra kết quả chạy ads

 9. Lựa chọn ads phù hợp

 

Những hình thức chạy quảng cáo Cốc Cốc phổ biển :

 1. Quảng cáo từ khóa tìm kiếm

 2. Quảng cáo banner theo từ khóa

 3. Quảng cáo icon trên trình duyệt

 4. Quảng cáo banner hiển thị

 5. Quảng cáo Browser Skin trên Cốc Cốc

chạy quảng cáo cốc cốc

chạy quảng cáo instagram

 1. Điều hướng đến trình quản lý Facebook

 2. Đặt mục tiêu tiếp thị

 3. Xác định đối tượng mục tiêu

 4. Chọn nơi xuất hiện

 5. Đặt ngân sách và lịch quảng cáo

 6. Tạo quảng cáo Instagram

 1. Liên kết Youtube với Google Ads

 2. Tạo chiến dịch quảng cáo video mới trong Google Ads

 3. Thiết lập Nhóm quảng cáo và Nhắm mục tiêu đối tượng

 4. Đặt số tiền giá thầu

 5. Tạo quảng cáo video Youtube

chạy quảng cáo youtube

chạy quảng cáo zalo

 1. Đăng nhập tài khoản quảng cáo

 2. Tạo quảng cáo

 3. Chọn nhóm đối tượng hướng đến phù hợp

 4. Chọn chi phí và lịch chạy

 5. Lên nội dung cho mẫu quảng cáo

 6. Thêm thông tin quảng cáo

 7. Lưu và gửi duyệt

 1. Tạo tài khoản Tik Tok bằng email

 2. Khởi tạo chiến dịch, bao gồm ngân sách, nhắm mục tiêu, trang đích và video quảng cáo

 3. Gửi và chờ duyệt

 4. Cập nhật thông tin tài khoản

 5. Tiến hành nạp tiền vào tài khoản

chạy quảng cáo tiktok

chạy quảng cáo google ads

 1. Tạo tài khoản Google đơn giản

 2. Thêm phương thức thanh toán vào tài khoản đúng cách

 3. Tối ưu vị trí quảng cáo Adrank

 4. Tăng điểm chất lượng quảng cáo Google

 5. Lịch sử của tài khoản quảng cáo google

 6. Tìm hiểu về đối sánh từ khóa cơ bản

 7. Tiếp thị lại Remarketing trên Google

facebook ads

 1. Lên kế hoạch

 2. Chuẩn bị công cụ

 3. Nghiên cứu khách hàng

 4. Nghiên cứu đối thủ

 5. Test quảng cáo

 6. Tiếp thị lại

google display network

 1. Tạo mới một chiến dịch GPN

 2. Định dạng Ads

 3. Thêm thông điệp

 4. Landing Page

 5. Targeting

 6. Chạy chiến dịch

 7. Điều chỉnh targeting

 8. Kiểm tra kết quả chạy ads

 9. Lựa chọn ads phù hợp

 

chạy quảng cáo cốc cốc

Những hình thức chạy quảng cáo Cốc Cốc phổ biển :

 1. Quảng cáo từ khóa tìm kiếm

 2. Quảng cáo banner theo từ khóa

 3. Quảng cáo icon trên trình duyệt

 4. Quảng cáo banner hiển thị

 5. Quảng cáo Browser Skin trên Cốc Cốc

chạy quảng cáo instagram

 1. Điều hướng đến trình quản lý Facebook

 2. Đặt mục tiêu tiếp thị

 3. Xác định đối tượng mục tiêu

 4. Chọn nơi xuất hiện

 5. Đặt ngân sách và lịch quảng cáo

 6. Tạo quảng cáo Instagram

chạy quảng cáo youtube

 1. Liên kết Youtube với Google Ads

 2. Tạo chiến dịch quảng cáo video mới trong Google Ads

 3. Thiết lập Nhóm quảng cáo và Nhắm mục tiêu đối tượng

 4. Đặt số tiền giá thầu

 5. Tạo quảng cáo video Youtube

chạy quảng cáo zalo

 1. Đăng nhập tài khoản quảng cáo

 2. Tạo quảng cáo

 3. Chọn nhóm đối tượng hướng đến phù hợp

 4. Chọn chi phí và lịch chạy

 5. Lên nội dung cho mẫu quảng cáo

 6. Thêm thông tin quảng cáo

 7. Lưu và gửi duyệt

chạy quảng cáo tiktok

 1. Tạo tài khoản Tik Tok bằng email

 2. Khởi tạo chiến dịch, bao gồm ngân sách, nhắm mục tiêu, trang đích và video quảng cáo

 3. Gửi và chờ duyệt

 4. Cập nhật thông tin tài khoản

 5. Tiến hành nạp tiền vào tài khoản