TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ TRỊ VÒNG ĐỜI KHÁCH HÀNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value) là giá trị của một khách hàng đóng góp cho công ty bạn trong suốt cuộc đời họ. Giá trị này thường được chia làm 2 loại:

  • Giá trị vòng đời lịch sử (Historic customer lifetime value): là tổng lợi nhuận của tất cả các lần mua hàng trong lịch sử
  • Giá trị vòng đời dự đoán (Predictive customer lifetime value): là một phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu mua hàng lịch sử trước đó và những hành vi của khách hàng. Nó phụ thuộc vào kỹ thuật phân tích để có mức độ chính xác và áp dụng đúng với mọi giao dịch mua hàng

Vì sao giá trị vòng đời khách hàng quan trọng trong thương mại điện tử?

Nhiều người chú ý vào lợi tức đầu tư (Return On Investment – ROI) hơn. Nhưng bản chất ROI là một chỉ số đơn giản cho bạn biết được bạn nhận lại được bao nhiêu so với mức bạn đầu tư. ROI cho bạn thông tin hiện tại, còn CLV cho bạn cả thông tin tương lai.

Với thương mại điện tử, bạn có nhiều lợi thế hơn so với kinh doanh truyền thống: Chi phí mặt bằng kinh doanh, tổ chức gọn, tối ưu chi phí marketing… Những điều này thường dẫn tới nhận định lợi tức đầu tư sẽ cao. Nhưng nếu bạn muốn doanh nghiệp đi xa hơn, hãy chuyển dịch nguồn lực sang Sản phẩm/dịch vụ khách hàng (nghiên cứu sản phẩm/ dịch vụ phong phú hơn, khả năng cung ứng tốt hơn), nó sẽ làm tối đa vòng đời khách hàng của bạn. Hay nói cách khác, lợi nhuận từ một khách hàng của bạn ngày càng tăng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *