500.000Đ/Logo

Thiết kế theo ý tưởng của khách hàng

4.000.000Đ/Website

Có sẵn 10 bài tin tức

2.000.000Đ/Fanpage Facebook

Có 2500-3000 likes

2.000.000Đ/Landing Page

1.000.000Đ/10 bài SEO Website

300 – 500 từ đã có bộ từ khóa

1.000.000Đ/15 bài SEO Website

300 – 500 từ chưa có bộ từ khóa

500.000Đ/Banner Website

500.000Đ/Cover Facebook