BÁO GIÁ MARKETING THUÊ NGOÀI

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

Bảng giá dưới đây chưa bao gồm 10% thuế VAT và 10% thuế nhà thầu.