BÁO GIÁ MARKETING THUÊ NGOÀI

– Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ.

– Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.

– Bảng giá dưới đây chưa bao gồm 10% thuế VAT và 10% thuế nhà thầu.Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Combo 01

Ngân sách < 50 triệu

Phí dịch vụ

7 triệu/tháng, 1 kênh

9 triệu/tháng, 2 kênh

11 triệu/ tháng, đa kênh

Dịch vụ đính kèm

Phân tích, lập chân dung khách hàng. Chạy, tối ưu và báo cáo quảng cáo hằng ngày.

Gói chăm sóc 01 

(tặng kèm)

Viết 3 - 5 bài content để duy trì, tăng tương tác trên fanpage / tuần

Hỗ trợ trực page gồm trả lời inbox, comment và điều hướng khách hàng (giờ hành chính)

Lên 05 mẫu quảng cáo /

tháng 

Thiết kế 2 cover/banner/hình ảnh quảng cáo trên fanpage

Viết 5 bài chuẩn S.E.O trên website / tháng

Combo 02

50 triệu < Ngân sách < 100 triệu

Phí dịch vụ

10 triệu/tháng, 2 kênh

12 triệu/tháng, 2 kênh

Dịch vụ đính kèm

Phân tích, lập chân dung khách hàng. Chạy, tối ưu và báo cáo quảng cáo hằng ngày.

Gói chăm sóc 02

(tặng kèm)

Viết 7 - 10 bài content để duy trì, tăng tương tác trên fanpage / tuần

Hỗ trợ trực page gồm trả lời inbox, comment và điều hướng khách hàng (giờ hành chính)

Lên 5 - 10 mẫu quảng cáo / tháng 

Thiết kế 4 cover/banner/hình ảnh quảng cáo trên fanpage

Viết 5 bài chuẩn S.E.O trên website / tháng

Khởi tạo 1 landing page

Tạo 10 Email doanh nghiệp (dung lượng 15Gb/mail)

Tạo 1 - 2 template, nội dung email marketing / tháng

Hỗ trợ gửi Email marketing tới 2000 mail / tháng

Combo 03

100 triệu < Ngân sách < 150 triệu

Phí dịch vụ

15 triệu/tháng, đa kênh

Dịch vụ đính kèm

Phân tích, lập chân dung khách hàng. Chạy, tối ưu và báo cáo quảng cáo hằng ngày.

Gói chăm sóc 03

(tặng kèm)

Viết 10 - 15 bài content để duy trì, tăng tương tác trên fanpage / tuần

Hỗ trợ trực page gồm trả lời inbox, comment và điều hướng khách hàng (giờ hành chính)

Lên 10 - 15 mẫu quảng cáo / tháng 

Thiết kế 6 cover/banner/hình ảnh quảng cáo trên fanpage

Viết 10 bài chuẩn S.E.O trên website / tháng

Khởi tạo 2 landing page

Tạo 50 Email doanh nghiệp (dung lượng 15Gb/mail)

Tạo 3 - 5 template, nội dung email marketing / tháng

Hỗ trợ gửi Email marketing tới 5000 mail / tháng

Combo 04

> 150 triệu 

Phí dịch vụ

15% ngân sách/tháng, đa kênh

Dịch vụ đính kèm

Phân tích, lập chân dung khách hàng. Chạy, tối ưu và báo cáo quảng cáo hằng ngày.

Gói chăm sóc 04

(tặng kèm)

Viết 15- 20 bài content để duy trì, tăng tương tác trên fanpage / tuần

Hỗ trợ trực page gồm trả lời inbox, comment và điều hướng khách hàng (giờ hành chính)

Lên 15 - 20 mẫu quảng cáo / tháng 

Thiết kế 10 cover/banner/hình ảnh quảng cáo trên fanpage

Viết 15 bài chuẩn S.E.O trên website / tháng

Khởi tạo 2 landing page

Tạo 100 Email doanh nghiệp (dung lượng 15Gb/mail)

Tạo 6 - 8 template, nội dung email marketing / tháng

Hỗ trợ gửi Email marketing tới 1000 mail / tháng