GÓI CHĂM SÓC DUY TRÌ

Bảng báo giá dưới đây thể hiện mức chi phí tương đối cho mỗi dịch vụ. Tùy từng sản phẩm và dịch vụ của mỗi doanh nghiệp, chúng tôi sẽ có bản báo giá chi tiết nhất cho khách hàng sau khi thảo luận trực tiếp.Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

GÓI CHĂM SÓC 013.000.000Đ/tháng

Viết 3-5 bài content để duy trì, tăng tương tác trên fanpage/tuần

Hỗ trợ trực page 1-2 lần/ngày gồm trả lời Inbox, Comment (ngày hành chính)

Lên 5 mẫu quảng cáo/tháng

Thiết kế 02 cover/banner/hình ảnh quảng cáo trên fanpage

Viết 5 bài chuẩn S.E.O trên website/tháng


GÓI CHĂM SÓC 02

9.000.000Đ


7.000.000Đ/tháng

Viết 7-10 bài content để duy trì, tăng tương tác trên fanpage/tuần

Hỗ trợ trực page 1-2 lần/ngày gồm trả lời Inbox, Comment (ngày hành chính)

Lên 5 - 10 mẫu quảng cáo/tháng

Thiết kế 04 cover/banner/hình ảnh quảng cáo trên fanpage

Viết 5 bài chuẩn S.E.O trên website/tháng

Khởi tạo 01 Landing page

Tạo 10 Email doanh nghiệp (dung lượng 15GB/mail)

Tạo 1 - 2 Template, nội dung Email Marketing/tháng

Hỗ trợ gửi Email Marketing tới 2000 mail/tháng

Thiết kế 1 template namecard

SALE!!!

GÓI CHĂM SÓC 03

12.000.000Đ


9.000.000Đ/tháng

Viết 10-15 bài content để duy trì, tăng tương tác trên fanpage/tuần

Hỗ trợ trực page 3-4  lần/ngày gồm trả lời Inbox, Comment (ngày hành chính)

Lên 10 - 15 mẫu quảng cáo/tháng

Thiết kế 06 cover/banner/hình ảnh quảng cáo trên fanpage

Viết 10 bài chuẩn S.E.O trên website/tháng

Khởi tạo 02 Landing page

Tạo 50 Email doanh nghiệp (dung lượng 15GB/mail)

Tạo 3-5 Template, nội dung Email Marketing/tháng

Hỗ trợ gửi Email Marketing tới 5000 mail/tháng

Thiết kế 1 template namecard, 1 template standee và 1 template leaflet/flyer 

SALE!!!

GÓI CHĂM SÓC 04

17.000.000Đ


14.000.000Đ/tháng

Viết 15-20 bài content để duy trì, tăng tương tác trên fanpage/tuần

Hỗ trợ trực page 3-4  lần/ngày gồm trả lời Inbox, Comment (ngày hành chính)

Lên 15 - 20 mẫu quảng cáo/tháng

Thiết kế 10 cover/banner/hình ảnh quảng cáo trên fanpage

Viết 15 bài chuẩn S.E.O trên website/tháng

Khởi tạo 02 Landing page

Tạo 100 Email doanh nghiệp (dung lượng 15GB/mail)

Tạo 6-8 Template, nội dung Email Marketing/tháng

Hỗ trợ gửi Email Marketing tới 10000 mail/tháng

Thiết kế 1 template namecard, 1 template standee và 1 template leaflet/flyer và 1 template brochure

SALE!!!